הסדרים מול אירגונים

          חבר  עמיתי קבוצת חבר

עמיתי קרנות השוטרים עמיתי קרנות השוטרים

חברי הסתדרות המורים חברי הסתדרות המורים

חברי ארגון המורים חברי ארגון המורים

עובדי דואר נגב – דרום עובדי דואר נגב – דרום

עובדי מפעל חברת חשמל עובדי מפעל חברת חשמל – דרום

Perrigo_Logo עובדי מפעלי פריגו

עמיתי בית הלוחם עמיתי בית הלוחם

חברי ארגון עו”ד דרום חברי ארגון עו”ד דרום

עובדי רמתא עובדי רמתא (התעשיה האווירות ב”ש)

עובדי קופ”ח כללית מרחב דרום עובדי קופ”ח כללית מרחב דרום

עובדי בי”ח סורוקה ב”ש עובדי בי”ח סורוקה ב”ש

הערה:

*מימוש ההסדרים בחנויות הרשת מדנט עולם של בריאות מותנים בהצגת תעודה תואמת ארגון בעת הרכישה