MEDENT BIO – מדרס ביו מכני

מדרס ביו מכני מיועד לאנשים בעלי יציבות לקויה, שסובלים מבעיות מכאניות של הרגל.

בנוי מבסיס קשיח ושכבות בולמי זעזועים.

קטגוריות: , , , , , , .

תיאור המוצר

 שם המדרס:      BIO ACTIVE

משפחת מדרסים הביו מכני

• הרכב המדרס

• מורכב מחומרים פלסטיים קשיחים.

• בנוי מבסיס קשיח ושכבות בולמי זעזועים.

• מותאם באמצעות מערכת מתקדמת ה-M.pro.

• מותאם אישית ע”י מדידת כף הרגל באופן דינמי בתבנית ספוג.

 יעוד המדרס

• מיועד לאנשים בעלי יציבות לקויה, שסובלים מבעיות מכאניות של הרגל.

• מיועד למקרים של: קשת כף רגל שטוחה – flat foot, קשת כף רגל גבוהה – pes cavus, עיוותים למיניהם (hallux valgus), חולי סוכרת ולכבדי משקל, דלקת בגיד אכילס (Achilles tendon) ועוד.

יתרונות המדרס

• יציבות של הגוף.

• פיזור לחצים ע”י הגבהת מרכז כף הרגל.

• עמידות לאורך זמן, בלימת זעזועים גבוהה.

• מקטין עומסים בהליכה ובעמידה ממושכת.

• מתאים לכל הנעליים תצורת שלושת רבעי מדרס.

• אחריות מדנט ויעילות המדרס

• אחריות המדרס 36 חודשים, יעיל עד שלוש שנים.

• מידע על החזר כספי מקופות החולים באתר www.medent.co.il –

מדרס ביו מכני

מתאים לאוכלוסיות:

WHO CAN

 

 

MEDENT BIO – מדרס ביו מכני

מדרס ביו מכני מיועד לאנשים בעלי יציבות לקויה, שסובלים מבעיות מכאניות של הרגל.

בנוי מבסיס קשיח ושכבות בולמי זעזועים.

קטגוריות: , , , , , , .

תיאור המוצר

 שם המדרס:      BIO ACTIVE

משפחת מדרסים הביו מכני

• הרכב המדרס

• מורכב מחומרים פלסטיים קשיחים.

• בנוי מבסיס קשיח ושכבות בולמי זעזועים.

• מותאם באמצעות מערכת מתקדמת ה-M.pro.

• מותאם אישית ע”י מדידת כף הרגל באופן דינמי בתבנית ספוג.

 יעוד המדרס

• מיועד לאנשים בעלי יציבות לקויה, שסובלים מבעיות מכאניות של הרגל.

• מיועד למקרים של: קשת כף רגל שטוחה – flat foot, קשת כף רגל גבוהה – pes cavus, עיוותים למיניהם (hallux valgus), חולי סוכרת ולכבדי משקל, דלקת בגיד אכילס (Achilles tendon) ועוד.

יתרונות המדרס

• יציבות של הגוף.

• פיזור לחצים ע”י הגבהת מרכז כף הרגל.

• עמידות לאורך זמן, בלימת זעזועים גבוהה.

• מקטין עומסים בהליכה ובעמידה ממושכת.

• מתאים לכל הנעליים תצורת שלושת רבעי מדרס.

• אחריות מדנט ויעילות המדרס

• אחריות המדרס 36 חודשים, יעיל עד שלוש שנים.

• מידע על החזר כספי מקופות החולים באתר www.medent.co.il –

מדרס ביו מכני

מתאים לאוכלוסיות:

WHO CAN