*המבצעים כפופים לתקנון הקיים בסניפי מדנט מכשירי שמיעה.