מדנט מכשירי שמיעה הינה ספק שבהסדר לרכישת מכשירי שמיעה
למבוטחי קופת חולים לאומית

זכאות למכשיר שמיעה

הזכאות במסגרת הסל והביטוח המשלים ללקוחות מעל גיל 18.

קיימת זכאות למכשיר שמיעה במסגרת סל הבריאות והטבה נוספת במסגרת לאומית כסף/לאומית זהב (הביטוח המשלים) וזאת בכפוף לתקופת המתנה של 3 חודשים מרגע ההצטרפות לביטוח המשלים. המלצת מכון השמיעה נעשית תוך שקלול תוצאות בדיקת השמיעה, גילך, אורח חייך וצרכיך השמיעתיים היומיומיים. על גבי טופס ההמלצה יצוין האם יש צורך במכשיר אחד או שניים, קטגוריית המכשיר, תצורת המכשיר ומאפיינים נוספים על פי הצורך.

מכשירי השמיעה מסווגים לשלוש קטגוריות:  קטגוריית בסיס/  קטגוריית ביניים / קטגוריית עילית

 

מימוש הזכאות

ניתן לרכוש את מכשיר השמיעה אצל ספקי ההסדר של לאומית בלבד.

ההשתתפות העצמית שתידרש לשלם בגין מכשיר שמיעה משתנה בהתחשב בספק בו בחרת ובקטגוריה אליו משויך המכשיר.

לא ניתן לרכוש מכשיר שמיעה אצל ספק שאינו בהסדר.

פעולות שיש לנקוט:

פנייה למרכז הרפואי של לאומית – לאחר שהחלטת לרכוש מכשיר שמיעה אצל אחד מספקי ההסדר של לאומית, יש לפנות למרכז הרפואי של לאומית באזור מגוריך עם  תוצאות האודיוגרמה וטופס תשובה לבדיקת שמיעה על מנת לקבל טופס התחייבות (ט' 17). בעת הפקת טופס ההתחייבות יבדקו נתוניך האישיים (גיל/ קטגוריית המכשיר/ סוג הזכאות – סל/ כסף/ זהב) ושם הספק המבוקש- ובהתאם לכך תופק ההתחייבות, ותתבקש לשלם השתתפות עצמית.

פנייה לספק מכשירי השמיעה – ספק מכשירי השמיעה יבצע התאמה של מכשיר השמיעה וימסור לך את מכשיר השמיעה לתקופת ניסיון של 45 יום. מסירת מכשיר השמיעה תעשה כנגד קבלת טופס ההתחייבות של לאומית. אם החלטת לפני תום תקופת הניסיון להחזיר את המכשיר  הספק יקבל את המכשיר בחזרה, ויחזיר לך את טופס ההתחייבות של לאומית.

לשירותך: 073-219-0567