מדנט מכשירי שמיעה הינה ספק שבהסדר לרכישת מכשירי שמיעה
למבוטחי קופת חולים מאוחדת

 

זכאות למכשיר שמיעה

פונים לספק הסדר להתאמת מכשיר. התאמה אופטימלית לעיתים דורשת מספר פגישות עם קלינאי תקשורת.

מכשיר השמיעה יסופק תוך 30 יום ממועד התאמתו, לתקופת ניסיון של 45 יום, כנגד מסירת טופס ההתחייבות המקורי.

חשוב לזכור שטופס ההתחייבות תקף ל-6 חודישים בלבד. הזכאות היא למכשיר אחד לכל אוזן. הזכאות היא למכשיר שמיעה בלבד ולא לציוד מתכלה (כמו סוללות).

איך רוכשים או מחזירים את המכשיר בתום תקופת הניסיון?

ברכישת המכשיר: חותמים על טופס שביעות רצון מהמכשיר והספק יממש את ההתחייבות.

בהחזרת המכשיר: מחזירים את המכשיר למכון. ההתחייבות הכספית תוחזר. ניגשים למרפאה לצורך ביטול ההתחייבות.

 

למבוטחי "מאוחדת עדיף" השתתפות נוספת ברכישת מכשיר שמיעה מספק שבהסדר, בסכום השווה ל-80% מתוספת העלות מעבר להשתתפות סל הבריאות ועד לתקרה של 1,823 ש"ח לאוזן

 

מימוש הזכאות

מימוש זכאות במכונים שבהסכם או בבית החולים בלבד.

לאחר בחירת ספק מכשירי שמיעה, ניגשים למרפאה עם המסמכים הבאים:

-העתק בדיקת שמיעה עדכנית (עד חצי שנה אחורה)

-שאלון ייעוץ למכשיר שמיעה

ניגשים למרפאה להסדרת תשלום ההשתתפות העצמית

לאחר הסדרת תשלום ההשתתפות, מקבלים את טופס ההתחייבות בהתאם לספק הנבחר ולקטגוריה שהומלצה.

לשירותך: 073-219-0567