מדנט מכשירי שמיעה הינה ספק שבהסדר לרכישת מכשירי שמיעה
למבוטחי קופת חולים מכבי 

זכאות למכשיר שמיעה

לקוחות מכבי מעל גיל 18 הסובלים מירידה בשמיעה זכאים לקבל מכשיר שמיעה במסגרת סל הבריאות  אחת ל-3.5 שנים. סכום ההשתתפות עשוי להשתנות מעת לעת.

סכום ההשתתפות העצמית יקבע על פי דגם המכשיר ועל פי הרובד הביטוח המשלים של הלקוח.

 

מימוש הזכאות

לקוח המעוניין לממש זכאותו צריך ראשית לרופא אף־אוזן־גרון לקבלת המלצה למכשיר שמיעה. בשלב הבא יפנה הלקוח לאחד ממכוני השמיעה המורשים לביצוע בדיקת שמיעה של הקופה.

התאמה ורכישה של מכשיר שמיעה

טרם הגעת הלקוח למכון שמיעה מורשה של קופת חולים מכבי, עליו להיערך עם המסמכים הבאים:

כרטיס חבר
תעודת זהות
הפניית רופא אא"ג לשיקום שמיעה
תוצאות בדיקת השמיעה והמלצת קלינאי/ת תקשורת

בפני הלקוח עומדת האפשרות לבחור כל מכשיר מרשימת המכשירים שבהסכם, כולל מכשירים מקטגוריה גבוהה יותר או נמוכה יותר מזו שהומלצה לכם במכון השמיעה.

ניתן להתנסות במכשיר השמיעה למשך חודשיים כנגד השארת צ'ק ביטחון בגובה ההשתתפות העצמית. במשך תקופת הניסיון חובה לחזור למכון שבו הותאם לכם המכשיר פעמיים לפחות, לצורך ביצוע כיוון ובדיקת יעילות המכשיר.

בתום תקופת הניסיון  יחתום הלקוח על טופס שביעות רצון המאשר שהוא מעוניין במכשיר וישלם את ההשתתפות העצמית.

אם הלקוח לא מעוניין במכשיר, יש להחזיר את המכשיר למכון. צ'ק הביטחון יוחזר למבוטח במלואו.

לשירותך: 073-219-0567