סוללה מס 312

ערכת סוללות למכשירי שמיעה תוך אוזניים ומאחורי האוזן. כל ערכה מכילה 6 סוללות.

סוללה מס 13

ערכת סוללות למכשירי שמיעה תוך אוזניים ומאחורי האוזן. כל ערכה מכילה 6 סוללות.

סוללה מס' 675

ערכת סוללות למכשירי שמיעה מאחורי האוזן. כל ערכה מכילה 6 סוללות.

סוללה מס 10

ערכת סוללות למכשירי שמיעה תוך אוזניים. כל ערכה מכילה 6 סוללות.