Posted on

האם ניתן לחיות עם ירידה בשמיעה ללא מכשיר שמיעה

ירידה באיכות השמיעה הינה תופעה נפוצה המתרחשת מדי שנה לקרוב ל-500 מיליון איש מסביב לעולם. במקרים מסוימים מדובר בירידה זמנית בשמיעה הנובעת בין היתר על רקע דלקות אוזניים, נוזלים מרובים באוזניים, חשיפה ממושכת למוקדי רעש וכדומה. במקרים של ירידה זמנית בשמיעה, איכות השמיעה חוזרת לאיתנה לאחר טיפול נקודתי במקור הבעיה אשר הובילה לירידה בשמיעה.

יחד עם זאת, ירידה הדרגתית באיכות השמיעה, תחייב אתכם בפעולת רכישת מכשיר שמיעה וזאת לצרכי שיפור איכות השמיעה ומניעת נזקים מתמשכים העלולים להאיץ את הירידה באיכות השמיעה. את הירידה באיכות השמיעה נהוג לסווג לשלושה סוגים עיקריים, האחד, נובע על רקע ירידה בשמיעה ההולכתית, השני, נובע על רקע ירידה בשמיעה העצבית, והסוג השלישי, נובע על רקע ירידה משולבת (הולכתי ועצבי כאחד) הנוצר במקרים של פגיעה מורכבת בחלקי האוזן ו/או מבנה הגולגולת, כאשר לכל אחד משלושת סוגי הירידה באיכות השמיעה נהוג לסווג לדרגות לקות שונות: ליקוי שמיעה קל/מותנה/חמור.

ירידה בשמיעה ההולכתית מוגדרת ברוב המקרים כליקוי שמיעה קל או מותנה באיכות השמיעה, כאשר הליקוי נובע על רק בעיות שונות באוזן התיכונה ו/או החיצונית. במקרים בהם מדובר בליקוי שמיעה קל ניתן לטפל בבעיה באמצעות טיפול תרופתי המיועד לצרכי פתרון הבעיה הרפואית באוזן התיכונה ו/או החיצונית, ואילו במקרים בהם מדובר בליקוי שמיעה הולכתי מותנה ניתן לטפל בבעיה באמצעות פתרונות כירורגיים המצויים כיום ברפואה המודרנית.

ירידה באיכות השמיעה העצבית מוגדרת כליקוי שמיעה קל, מותנה או חמור וזאת בהתאם להיקף הירידה באיכות השמיעה. במקרים רבים, הירידה באיכות השמיעה העצבית מיוחסת לגילנו הכרונולוגי וזאת לנוכח העובדה הפשוטה שככל אנו מתבגרים יותר אנו מאבדים תאי חישה המצויים בעצב השמיעה באוזניים. במקרים בהם מדובר מליקוי שמיעה עצמי חמור, מומלץ לעשות שימוש בשתלי שבלול. חשוב לציין שפעולת רכישת מכשיר שמיעה מומלצת לכל אחד ואחת מביניכם החווה ירידה כזו או אחרת באיכות השמיעה, וזאת לצרכי שיפור איכות השמיעה.

 

הסיבות הנפוצות לירידה באיכות השמיעה

ליקוי שמיעה עלול להופיע בקרב ילדים ומבוגרים כאחד, כאשר ליקוי השמיעה מסווג על פי דרגות חומרה שונות שלכל אחת מהן דרכי טיפול שונות המותאמות לגילו של האדם הסובל מליקוי השמיעה ולהיקף הירידה באיכות שמיעתו. הסיבה הנפוצה ביותר לירידה זמנית באיכות השמיעה הינה הימצאותה של שעוות אוזניים (פקקים) החוסמת למעשה את מעברי הקול. ליקוי שמיעה זה נחשב לליקוי קל עד מתון והטיפול בו מתאפשר באמצעות הוצאת פקקי שעווה ו/או שימוש בטיפות אוזניים המסייעים להמסת השעווה.

הסיבה הנפוצה ביותר לירידה בשמיעה העצבית הינה הגיל הכרונולוגי של כל אחד ואחת מאיתנו, כאשר נשים וגברים מגיל 60 ואילך מעידים על ירידה הדרגתית באיכות שמיעתם. במקרים אלו, הטיפול המומלץ ביותר הינו רכישת מכשיר שמיעה המותאם לגילכם והיקף הירידה באיכות השמיעה.

לסיכום, רכישת מכשיר שמיעה הינה פעולה מומלצת לכל אחד ואחת מביניכם החווה סוג של ירידה באיכות השמיעה ואין זה משנה מהי הסיבה להופעתה.