Dry Dome

קופסת יבוש

קופסת יבוש מהמתקדמות ביותר בעולם בעלת פטנט ייחודי המנקה ומשמר את מכשיר השמיעה ע”י פעולה הכוללת סירקולציית אויר וספיגת לחות.

קטגוריה: .

תיאור המכשיר

 מאפיינים:

  • מנגנון יחודי היצור זרימת אווירחם המוציאה וסופגת את הלחות הכלואה במכשיר.

  • משפר את איכות הצליל והמיקרופון.

  • מייבש ומפרק הצטברות של שעוות אוזניים (צרומן).

  • משמיד חיידקים וריחות.

  • מצמצם משמעותית את תחזוקת המכשיר ואת ההוצאה על התיקונים.

קופסת יבוש

קופסת יבוש מהמתקדמות ביותר בעולם בעלת פטנט ייחודי המנקה ומשמר את מכשיר השמיעה ע”י פעולה הכוללת סירקולציית אויר וספיגת לחות.

קטגוריה: .
Dry Dome

תיאור המכשיר

 מאפיינים:

  • מנגנון יחודי היצור זרימת אווירחם המוציאה וסופגת את הלחות הכלואה במכשיר.

  • משפר את איכות הצליל והמיקרופון.

  • מייבש ומפרק הצטברות של שעוות אוזניים (צרומן).

  • משמיד חיידקים וריחות.

  • מצמצם משמעותית את תחזוקת המכשיר ואת ההוצאה על התיקונים.