Posted on

מכתב תודה- אבלין

לכבוד: הגברת חגית טרייטל מנהלת מחלקת שמיעה, “מדנט” באר שבע

מאת: אבלין

הנדון: העובדת רעות לנגר

מזה שנתיים אני מטופלת במעבדת שמיעה של “מדנט” סניף “וואן פלאזה” באר שבע (התקנת מכשירי שמיעה וכיוונם).

במשך כל התקופה הזאת זכיתי לליווי מבורך של העובדת רעות לנגר. במכתב זה אני מעוניין לומר מספר מילים לשבחה של רעות.

רעות היא עובדת מקצועית ואת עבודתה היא מבצעת על הצד הטוב ביותר ובהרבה סבלנות. היא לא חוסכת מזמנה לטובת המטופל וכולה קשובה רק אליו.

כן ירבו עובדות ציבור כמוה.

אני מבקש למסור תוכן מכתב זה לגורמים הנכונים ולעובדת. תודה.

בכבוד רב

אבלין