Posted on

מכתב תודה- אמנון וברוריה

לכבוד : הנהלת מדנט
הנדון : דברי שבח עבור הגברת ליידרמן אורית

מתאפקת אני שלא לשבח ולהלל את הקלינאית תקשורת שלכם אורית ליידרמן , אי אפשר להתעלם ולא לדבר בשבחה!
אורית היא פשוט זן נדיר של אישה שנונה , חכמה , דייקנית מאוד.
בנוסף אורית היא אישה צנועה וענווה עם מאור פנים נפלא שכובש אותך מיד כאשר מתקשרים עמה .
כולנו הערצה ואהבה ואין ספור מילים להביע את הערכתנו .
כמובן שכל הדברים הם אמת ולא “כמס שפתיים ” …

המון תודה וברכה !!
אמנון וברוריה .