Posted on

מכתב תודה חנן

לגברת סיון גלאור- אלטמן

מנהלת סניף פתח תקוה, מדנט,

גברת נכבדה!

כידוע לך רכשתי בסניפך מכשירי שמיעה. אני מבין את הצורך בהתאמות לצרכי האישיים ואכן הן נעשות עם כל הכבוד.

היום יום שלישי ה- 6/2 ביקרתי במשרדך לצורך בדיקת המכשירים. העבודה נעשתה מול קלינאי תקשורת שלא הכרתיו מקודם אך מצאתי לנחוץ להודיעך שהאיש עשה מעל ומעבר כדי להשביע את רצוני. שיא של מקצועיות.

אישיות נעימה ורצינית. אבקש באמצעותך לומר לו תודה.

בכלל אני רוצה לציין את הצוות כולו ואותך על שירות למופת.

המשיכי כך.

בתודה ובברכה

חנן