Posted on

מכתב תודה יוסף

לכב’ מדנט

הבוקר הגעתי לבדיקות חורף אצל אדון נחמד בשם סיימון.

הוא טיפל בי בצורה נפלאה ונתן הסברים אשר קודם לכן לא הייתי מודע להם.

יש לציין שגם מבחינה אנושית אין על סיימון!

יוסף