Posted on

מכתב תודה- לבנת

עבור: “מדנט” באר שבע.

מוחמד ממכונכם ביצע עבורי בדיקת שמיעה.

ברצוני להודות לו ולשבח את הטיפול המקצועי, המסור והאכפתי שזכיתי לו.

כמו כן, לשבח את הפקידה הנהדרת שלכם אלה.

תודה מכל הלב.

לבנת