Posted on

מכתב תודה לסיימון

חגית שלום,

היום הסתיים תהליך רכישה והתאמה של מכשיר שמיעה של חברתכם עבור אמי הקשישה, סוזנה רז, בדיור המוגן שלה בהרצליה.

לאורך שלושת הביקורים של סיימון אצלה, התרשמתי עמוקות מהמקצועיות שלו, הדיוק, הזמינות, הסבלנות, ועמידה בכל מילה שהבטיח, כולל בזמני הביקור.

אנו מאוד מעריכים את עבודתו של סיימון, ומרוצים מהמכשיר.

בברכה,

 

ד”ר אריה רז