Posted on

מכתב תודה- מכאל

 

לכבוד: הנהלת מדנט

ברצוני להעביר לכם את הערכתי ליוליה על הסובלנות, ההקשבה, החיוך התמידי וההסברה בלי שום לחץ. היא נותנת ביטחון והשראה חיובית וכל זה עם רמת שירות איכותית ביותר שעונה לכל הבעיות או הקשיים בצורה של חום והדרכה מלאה ומקצועית ביותר שנותנת תחושה שאתה כבר שומע ללא המכשיר.

וכמו כן, לפקידה קרין על הסבלנות והשרות האדיב. ויוליה כל כך כשרונית שיכול להיות שהכישורים המקצועיים והשיווקיים שלה מתבזבזים בחדר הקטן שבו היא שוהה.

אני מאחל לך כל טוב והצלחה בכל אשר תפנה.

מאחל מיכאל