Posted on

מכתב תודה- סופיה

להנהלת מדנט מכשירי שמיעה

הנדון: תודה על שירות בקבלה והתאמת מכשירי שמיעה בסניף העיר העתיקה – ב”ש

ברצוני להודות על השירות המעולה של צוות המזכירות אלה וילנה. זמינות, רצון לעזור ויחס נעים מאפיינים את העבודה של אלה וילנה. אני מודה לאחמד בדיר שגילה יחס רציני ומקצועי כלפיי בפגישות.

אחמד הקרין הרבה  סובלנות ומוכנות לעזור.

בברכה

סופיה