Posted on

מכתב תודה סניף אשקלון

לאיילה היקרה

שנה טובה וגמר חתימה טובה.

אני מודה לך על כל המאמצים שעשית עבורי ערב החג ושסידרת לי מכשיר חלופי.

אין לי מילים!

שיהיה לך ולמשפחתך כל טוב ושנה טובה

ממני פטריסיה