Posted on

מכתב תודה עיר עתיקה

אני רוצה לבטא כבוד ותודה לעובדים של מדנט, סניף העיר העתיקה.

מאחלת להם בריאות, הצלחה וכל טוב.

במיוחד רוצה להגיד תודה רבה לילנה. היא מאוד מקסימה עם הרבה סבלנות והבנה לאנשים.

קלרה