Posted on

מכתב תודה – שלמה

לכבוד: הנהלת מדנט מכשירי שמיעה

רכשתי בסניף שלכם בחיפה מכשיר שמיעה וברצוני לשבח ולהודות על הטיפול הטוב שקבלתי ממזכירה בשם חדווה, מנידאל הקלינאי ומכל הצוות בסניף.

כל הכבוד. נעים לקבל שירות טוב ומהיר וטוב שיש עובדים טובים ואדיבים.

תודה שלמה