Posted on

מכתב תודה בינת

 

 

הנדון: הבעת הערכה

מזה כ-40 שנה אני מטופל בחברתכם, ברצוני להביע את הערכתי האוהדת לגב’ פישר.

אישה מדהימה סובלנית אכפתית, המעניקה טיפול מסור וענייני, אשר לא משאיר

ספקות ומשרה אווירה ביתית.

מעט אנשים כמוה לצערי..

כן ירבו כמוה.

אבקש להביע את הערכתי בפנייה בתודה ובהערכה.

דוד ב.