שואב פיפטות במבצע

שואב פיפטות במבצע של חברת INTEGRA – שוויץ