Posted on

המלצות לתכנון חדרי מחקר וציוד מדעי

תכנון חדרי מחקר הינה משימת תכונן מורכבת המשלבת בתוכה גם אנשי מקצוע מתחום המחקר, גם אנשי מקצוע מעולמות העיצוב וגם אנשי מקצוע בתחום הציוד למעבדות מחקר. פעולת התכנון עצמה חייבת להיעשות בהתאם לאופי המחקרי של המעבדה המיועדת, כאשר כל ציוד מחקרי וציוד מדעי העתיד להיות מאובזר במעבדה, חייב להיות מתוכנן בהיבט התשתית מראש.

ציוד למעבדות מחקר כולל בתוכו רשימה מגוונות של פריטים הכוללים בין היתר ציוד אנליטי, מיכלי זכוכית, כלי חרס למעבדות, ערכות בדיקה, כלי פלסטיק למעבדות ומכשור ייעודי כגון: כלי חימום, מיקרוסקופים, הידרו-מטרים, צילר לחדרי מחקר ומעבדות, מדי לחות וטמפרטורה, מכונות קרח, דיספנסרים ומערכות אבזור נוספות וזאת לצד ציוד נלווה המשמש את אנשי המעבדה והמחקר.

פעולת התכנון עצמה של מחדרי מחקר חייבת להיעשות בהתאם להיקף הציוד המדעי ומערכות הציוד השונות העתידות לשמש את אנשי המחקר והמעבדה. לצורך כך, פעולת התכנון חייבת לכלול בתוכה את כל הדגשים המקצועיים הנחוצים לצרכי המחקר ורק לאחר מכן לבחון את מיקומו הייעודי של כל פריט ציוד כזה או אחר בתוך החלל העומד לרשותכם. במקביל, חייבת להיעשות עבודת תשתית מקדימה אשר נועדה לצרכי תכנון התשתיות השונות בתוך חלל המקום.

היבטים נוספים

היבט תכנוני נוסף של חדרי מחקר ומעבדה חייב לכלול בתוכו את כל נושא הבטיחות. לצורך כך, מומלץ להיוועץ עם אנשי בטיחות ו/או ממונה בטיחות במקום העבודה וזאת על מנת לבחון את ההיבטים השונים הנדרשים לצרכי קיומו של המחקר במעבדה. בכל הנוגע להיקף הציוד המדעי העתיד לאכלס את חלל המקום, חשוב לבחון את צרכי העבודה השוטפת של אנשי המחקר ואת האופן והתדירות בהם הם עושים שימוש בציוד המדעי וציוד המעבדה. כיום, תוכלו ליהנות מהיצע הולך וגדל של פתרונות אחסון למעבדות וחדרי מחקר, כאשר חלק מפתרונות האחסון כוללים איי-אחסון מובנים היכולים לשמש את אנשי המחקר והמעבדה גם כמשטחי עבודה לצרכי פעולות המחקר וגם כארונות אחסון בהם מאוחסנים פריטי הציוד השונים המשמשים אותם. בכל הנוגע לציוד מדעי הנרכש למעבדה, חשוב להפקיד רכישת ציוד מקורי מספקים מוכרים וידועים בתחום וזאת על מנת להבטיח לעצמכם ציוד תקני העומד בתנאי הבטיחות המחמירים ביותר.

לסיכום, הליך תכנון חדרי מחקר ורכישת ציוד מדעי הן פעולות המחייבות אתכם לשכור את שירותיהם של אנשי המקצוע המובילים ביותר בתחום, כאשר לאורך כל שלבי התכנון, מטרות המחקר וצרכי המחקר מהוות אבן יסוד מרכזית.