Posted on

אלו סוגי ריאקטורים קיימים ומהו תפקידו במעבדה

מהם ריאקטורים? מהו תפקידם? איזה סוגי ריאקטורים קיימים וכיצד הם פועלים? כל מה שצריך וחשוב לדעת על סוגי הריאקטורים השונים למעבדות המחקר בכתבה שלפניכם.

בכל מעבדת מחקר תוכלו למצוא היצע מגוון של מכשור ייעודי ומערכות ציוד נלוות. המכשור המקצועי והייעודי למעבדות המחקר משמש את אנשי המעבדה, כאשר אבזור המעבדה נעשה על פי מפרט אבזור טכני המותאם לצרכי המחקר בשטח המעבדה. אחד מאותם מכשירים ייעודיים למעבדות מחקר הינו הריאקטור שהוא למעשה מכשיר המיועד לצרכי בדיקת התגובה הכימית של חומרים שונים.

ריאקטור למעבדות מחקר הוא למעשה מכשיר המשלב בתוכו מערכת ריאקציה אותה ניתן להתאים למיכלים בנפחים שונים, כאשר בחירת הנפח מותאמת לסוג המחקר הנערך במעבדה ובהתאם לסוגי חומרי הגלם אותם אנשי המעבדה שלגביהם נבדקת תגובה כימית. את סוגי הריאקטורים השונים מסווגים בין היתר בהתאם לסוג מערכת הריאקציה המשולבת בהם המותאמת בסופו של דבר למיכלים בנפחי שונים. הריאקטורים למעבדות מחקר, משלבים בתוכם גם מערכת טמפרטורה מובנית. מערכת זו מסוגלת להגיע ל-250 מעלות מעל האפס וכ-100 מעלות מינוס.

 

סוגי ריאקטורים

כל סוגי הריאקטורים המצויים במעבדות המחקר מהווים אמצעי מרכזי בתהליך הייצור הנערך במעבדה, כאשר אל תוך הריאקטורים מוזנים כל חומרי הגלם הנדרשים ליצירת תוצר מסוים. ישנם ריאקטורים המשמשים בין היתר לצרכי תהליך תסיסה מנתי במסגרתו הריאקטור יודע לפרק ולרוקן את התוצר הנדרש לאחר הבדיקה בנוגע לתגובה הכימית של חומרי הגלם השונים המוכנסים לתוכו, כאשר ישנם סוגי ריאקטורים המיועדים לתהליך תסיסה רציף במסגרתו חומרי הגלם המוכנסים לתוך הריאקטור עוברים דרך צינור ייעודי בעוד צינור ייעודי אחר אוסף את התוצר הנוצר.

לצד ריאקטורים המשמשים לצרכי קיומם של תהליכי תסיסה, ישנם גם סוגי ריאקטורים המשמשים לתהליכים ביוטכנולוגיים, כאשר הבחירה בין סוגי הריאקטורים השונים חייב להתבצע בהתאם לצרכי התסיסה הנחוצים לאנשי המחקר במעבדה ובהתאם לאופי וסוג חומרי הגלם המוזנים אל תוך המיכלים השונים אליהם מחוברת מערכת הריאקציה ומערכת הטמפרטורה.

בתעשייה ישנם שלושה סוגי ריאקטורים נפוצים, הראשון הינו ריאקטור מנתי, השני, ריאקטור בחוש רציף והשלישי הינו ריאקטור צינורי. בריאקטור מנתי אין כניסה ויציאה של תוצרים ומגיבים במהלך פעולת הריאקציה, כאשר ריאקטור זה משמש בעיקר לבדיקת תגובות בפאזה נוזלית. בריאקטור רציף קיימת כניסה ויציאה של תוצרים ומגיבים ואף הוא משמש בעיקר לצרכי בדיקת תגובה בפאזה נוזלית. הריאקטור הצינורי, משמש למגוון סוגי תגובות כגון: תגובות פאזה אחידה, תגובת פאזה נוזלית, תגובת גז-נוזל או גז-מוצק-נוזל.

לסיכום, כל אחד משלושת סוגי הריקאטורים הנפוצים ביותר בתעשייה, מצוי במעבדות המחקר השונות וזאת בהתאם לסוג התוצרים/חומרים המוזנים לתוכו ובהתאם לצרכי המחקר במעבדה, כאשר גם בין סוגי הריאקטורים השונים (צינורי, מנתי, רציף), קיימים מספר סוגים שונים בהתאם לגודלם ומנגנון פעולתם.