Posted on

תפקיד הריאקטור ושימושו במעבדה

עוד לפני שנעמיק בשימוש הריאקטור במעבדה, נכון יהיה לתת דגש ולהסביר מהו הריאקטור? אם כך, זהו מכשיר הבנוי ממערכת ריאקציה וממערכת טמפרטורה. את מערכת הריאקציה ניתן להתאים לכל מיכל ביחס לנפח הרצוי (הנפח נקבע בהתאם לסוג המחקר ולחומרי הגלם). ומערכת הטמפרטורה מסוגלת להגיע ל-250 מעלות מעל האפס ול- 100 מעלות מינוס.

בכל מעבדה מקצועית המבצעת מחקרים, נין למצוא את הריאקטור שתפקידו הוא לבחון תגובות כימיות של חומרים שונים בנבדקים במסגרת המעבדה. אל תוך הריאקטור מעבירים את כל חומרי הגלם שעתידים להרכיב מוצר ספציפי. נכון להיום קיימים מספר ריאקטורים ובין היתר ריאקטור שיודע לממש תהליך תסיסה מנתי, וריאקטור שייעודו למשש תהליך תסיסה רציף, ריאקטורים ביוטכנולוגים ריאקטור צינורי ועוד.

סוגי הריאקטורים לשימוש מעבדתי

בכל מעבדה ניתן למצוא ריאקטור, אך האם כל מעבדה צריכה להחזיק בכל סוגי הריאקטורים? כדי לענות על שאלה זו, יש לבחון את תפקוד המעבדה ובכך להתאים לה, את הריאקטורים הנכונים לה באופן אישי. בחלק זה ננסה לסכם עבורכם את הריאקטורים השימושיים ביותר. נכון להיום קיימים שלושה סוגים שונים של ריאקטורים, בהם משתמשים במרבית המעבדות בארץ ובעולם ובין היתר: הריאקטור המנתי, ריאקטור בחוש רציף והריאקטור הצינורי.

1.ריאקטור מנתי – תפקידו הוא לרוב לבחון תגובות בפאזה נוזלית. לריאקטור זה אין לא כניסה ולא יציאה של תוצרים ומגיבים בתהליך הריאקציה.

2.הריאקטור הרציף – תפקידו הוא לבחון תגובה בפאזה נוזלית ויש לו גם כניסה וגם יציאה של תוצרים ומגבים.

3.ריאקטור צינורי – תפקיד הריאקטור הצינורי נכון לסוגי תגובות רבים ומגוונים ובין היתר: תגובת פאזה נוזלית, תגובת גז-נוזל או גז מוצק נוזל ותגובות פאזה אחידה.

אומנם ציינו את שלושת הריאקטורים המרכזיים אך חשוב לקחת בחשבון כי לכל אחד מהריאקטורים שצוינו מעלה, ישנם תתי סוגים של ריאקטורים הנבחרים בהתאם  לגודלם ומנגנון פעולתם. כדי לבחון את הריאקטור הנכון ביותר לשימוש המעבדתי, נכון להבין בתחילה עם אילו חומרי גלם משתמשים במעבדה ולאיזה צורך, ורק אחר כך לרכוש את הריאקטור הנכון ביותר והמקצועי ביותר.

לסיכום – כל מעבדה במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל, מחזיקה ריאקטורים לשיפור הפעילות המעבדתית. בחירת הריאקטור בכל מעבדה מתבצע בהתאם  לסוג התוצרים ו/או החומרים אותם מזינים לתוכו וכמובן שבהתאם לצרכי המחקר במעבדה. הריאקטור הוא חלק אינטגראלי מיתר כלי העבודה והמכשור אותו מחזיקים במעבדה מקצועית אשר מבצעת מחקרים על בסיס קבוע. לא כל מעבדה זקוקה לכל סוגי הריאקטורים אך חלק מהם בוודאי נחוצים בכל מעבדה.