מאזניים

מאזניים

דגם

רזולוציה

כושר

שקילה

פלטת שקילה

BYY 21

0,00001 g

100 g

ø 85 mm

BYY 22

0,00001 g

0,0001 g

82 g

220 g

ø 85 mm

BXX 22

0,000015 g

0,0001 g

82 g

220 g

ø 70 mm

ø 85 mm

BXX 31 0,0001 g

310 g

ø 100 mm

BAS 31 Plus

0,0001 g

220 g

ø 85 mm

BAS 32 Plus

0,0001 g

110 g

ø 85 mm

BPS 40 Plus

0,001 g

750 g

128 x 128 mm

BPS 41 Plus

0,001 g

360 g

128 x 128 mm

BPS 51 Plus

0,01 g 4,500 g 195 x 195 mm

BPS 52 Plus

0,01 g

2,100 g

195 x 195 mm

BWL 51

0,01 g

2,000 g

195 x 195 mm

BWL 60

0,1 g

10,000 g

195 x 195 mm

BWL 61

0,1 g

6,000 g

195 x 195 mm

מאזני לחות

דגם

חימום

כושר שקילה

פלטת שקילה

BMA H50

Halogen emitter

50 g

ø 90 mm

BMA I50

IR emitter

50 g

ø 90 mm